W ramach zajęć kulturalno – oświatowych wystąpiliśmy ze scenkami kabaretowymi na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym w Hajnówce. Dziękujemy za zaproszenie!