Usługi

 

 

W  Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce  zajęcia prowadzone są oddzielnie  dla każdej z czterech grup uczestników. Są to zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne. Odbywają się także wspólne zajęcia integracyjne. Każdy z podopiecznych realizuje indywidualny plan wspierająco-aktywizujący, dostosowany  do jego potrzeb, możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych zainteresowań. 

Naszym uczestnikom zapewniamy gorący posiłek!

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce oferuje:

 • treningi umiejętności społecznych (trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz wiele innych), psychoedukacja, poradnictwo psychologiczne
 • zajęcia sportowe na siłowni „Endorfina”
 • zajęcia sportowe na stadionie OSIR
 • zajęcia w Parku Wodnym w Hajnówce
 • wycieczki rowerowe
 • wycieczki do zakładów pracy 
 • wycieczki autokarowe
 • hortiterapię
 • spacery z kijami Nordic Walking
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia konserwacyjno-naprawcze
 • zajęcia muzyczne, teatralne z innymi ośrodkami
 • warsztaty, szkolenia
 • aktywizację na świeżym powietrzu w okresie letnim
 • udział w imprezach okolicznościowych
 • współpraca z instytucjami tj. Areszt Śledczy w Hajnówce, Prawosławny Dom Opieki Społecznej „Samarytanin”
 • zajęcia relaksacyjne w tężni solankowej 
 • obchody świąt państwowych, religijnych
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia oraz wiele innych działań mających na celu uatrakcyjnienie pobytu w ośrodku.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty!