W Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce „NIE DZIADURZYMY” !
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce podsumowano trwający ponad rok projekt „Twoje Słowa. Moja godność” adresowany do osób w wieku 60+ i osób pracujących z osobami starszymi. Celem projektu było przeciwdziałanie używaniu dziadurzenia (ang. elderspeak), tj. specyficznego i dyskryminującego osoby starsze języka.
Zaprezentowane wyniki raportu „Zjawisko dziadurzenia z perspektywy osób starszych” przygotowanego na podstawie badania przeprowadzonego w trakcie projektu, potwierdziły, że dziadurzenie jest zjawiskiem powszechnym. Osoby starsze, którym ten sposób komunikowania się nie odpowiada potrzebują wsparcia, by reagować. Potrzebne są teraz działania edukacyjne, by w świadomości społecznej dziadurzenie stało się zjawiskiem nieakceptowalnym. Raport dostępny będzie na www.dziadurzenie.org
Przeprowadzone działania (warsztaty antydyskryminacyjne z zakresu komunikacji społecznej, praw człowieka oraz kampania społeczna) miały ograniczyć przyczyny i zmniejszyć skalę występowania zjawiska dziadurzenia – poprzez: uświadomienie jego negatywnych skutków dla społecznego funkcjonowania osób 60+, podniesienie kompetencji komunikacyjnych osób 60+ i nauczenie asertywnego reagowania na dziadurzenie. W 19 warsztatach edukacyjnych uczestniczyło 257 osób z powiatu hajnowskiego i bielskiego z 18 organizacji i instytucji, które stworzyły sieć pod hasłem „Tu nie dziadurzymy”.