13.06.2019 r. Sposób na upały…

By zapobiec zgubnym skutkom afrykańskich upałów, podczas treningu kulinarnego Pani Ala wraz z podopiecznymi wyczarowali  pomarańczowo – miętowe napoje chłodzące….