13.12.2018 r. Konferencja podsumowująca projekt ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany „.

W dniu 13.12.2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce projekt ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany”.

Projekt „ Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany” przeznaczony był dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się  pod opieka Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce  oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Projekt był realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce w   ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.  Wnioskodawcą projektu był Powiat Hajnowski, który również projekt dofinansował.

W konferencji wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób – przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, gminnych przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu dziewięciu gmin Powiatu Hajnowskiego oraz miejskich instytucji współpracujących z naszym ośrodkiem, nasi podopieczni, rodzice, wolontariusze.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce Zenaida Bołtromiuk oraz koordynator projektu Stanisław przedstawili założenia, cele oraz  poszczególne etapy projektu realizowanego od maja do grudnia 2018 roku.

Konferencję uświetnił swoim wykładem znany lekarz psychiatra Tadeusz Borowski – Beszta.

Na zakończenie konferencji z krótkim koncertem wystąpił zespół „Powrót” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, który w ramach projektu prezentował się w dziewięciu gminach naszego powiatu.

Po części artystycznej dyrektor Z. Bołtromiuk wręczyła uczestnikom konferencji okolicznościowe kalendarze zawierające zdjęcia wykonane przez przez uczestników przeprowadzonych w ramach projektu warsztatów fotograficznych i rzeźbiarskich.

S.Wereszczyński