W Hajnowskim  Domu Kultury w dniu 13.XII.2018 roku  odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany”. Projekt był realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce w   ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.    Projekt był dofinansowany przez Powiat Hajnowski.