Lipiec /sierpień 2020 – realizujemy wakacyjny plan zajęć!