8.02.2019 r. Kolędujemy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce.

Pewnego piątkowego przedpołudnia w licznym składzie udaliśmy się do SOWS w Hajnówce w celu wspólnego śpiewania kolęd. W auli zebrała się cała młodzież szkolna, która dzielnie wspierała nas wokalnie podczas występu. Niezwykle miłe było  przyłączenie się do naszej grupy grającego na gitarze  Pana Jarosława Kisielewskiego, który odegrał dzielnie cały nasz repertuar…

 

 

 

24.01.2018 r.XIII Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych ” Dokąd Gwiazda prowadzi … ” Białystok 2019

          W tym roku również  wzięliśmy udział w sympatycznym spotkaniu muzycznym organizowanym przez Stowarzyszenie „Trampolina” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku. Przegląd odbył się w gościnnych progach Seminarium Duchownego w Białymstoku. Zaprezentowaliśmy program złożony z trzech piosenek- pastorałek i kolęd – które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zebranej publiczności. Trzeba uczciwie przyznać, że tym razem występ udał nam się wyjątkowo…

                                                                         S.W.

 

Dzięki zrealizowanemu w ramach projektu ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany” występowi w Narewce nieoczekiwanie otrzymaliśmy  z Gminnego Ośrodka Kultury w tejże miejscowości  zaproszenie na  koncert kolęd. Było to bardzo miłe doświadczenie, poznaliśmy wiele nowych osób i z radością przyjęliśmy fakt zajęcia trzeciego miejsca oraz otrzymania  nagrody pieniężnej, która przeznaczyliśmy na wystawną ucztę owocową .

S.W.

 

 

 

 

 

11.01.2019 r. Kolędujemy w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Hajnówce.

Grupa uczestników  naszego Domu odwiedziła ZPO w Hajnówce celem wspólnego kolędowania…Było sympatycznie, wzruszająco i refleksyjnie….

S.W.

 

30.12.2018 r. Koncert Kolęd w Hajnowskim Domu Kultury.

  Grupa wokalno – instrumentalna z naszego domu występująca pod nazwą „Powrót” wystąpiła na organizowanym przez Akcję Katolicką koncercie kolęd w Hajnowskim Domu Kultury.   Wykonaliśmy dwie piosenki kojarzące się ze Świętami Bożego Narodzenia –  ” Kulig” zespołu Skaldowie oraz ” Pod niebem pełnym cudów” zespołu  Raz, Dwa, Trzy, które spotkały się z gorącym przyjęciem zebranej publiczności.

                    S.Wereszczyński

 

28.12.2018 r. Spotkanie z lekarzem psychiatrą Krystyną Chodak.

 W dniu 28.12.2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce odbyło się piąte z kolei  spotkanie z lekarzem psychiatrą  organizowane w ramach projektu ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany ” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityk i Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018. Prelegentem była doktor Krystyna Chodak. Było to już ostatnie spotkanie z tego cyklu i ostatni etap  projektu realizowanego przez nasz Ośrodek w mijającym roku.

                                                                    S.Wereszczyński

18.12. 2018 r. Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce.

We wtorek 18.12.2018 roku w naszym Domu odbyło się spotkanie wigilijne. Mieliśmy przyjemność gościć wicestarostę Powiatu Hajnowskiego Panią Joannę Kojło, kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce Pana Pawła Szymaniuka oraz czuwającego  nad stronę duchową spotkania ks.mitrata Jerzego Ackiewicza…

S. Wereszczyński

13.12.2018 r. Konferencja podsumowująca projekt ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany „.

W dniu 13.12.2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce projekt ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany”.

Projekt „ Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany” przeznaczony był dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się  pod opieka Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce  oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Projekt był realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce w   ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.  Wnioskodawcą projektu był Powiat Hajnowski, który również projekt dofinansował.

W konferencji wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób – przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, gminnych przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu dziewięciu gmin Powiatu Hajnowskiego oraz miejskich instytucji współpracujących z naszym ośrodkiem, nasi podopieczni, rodzice, wolontariusze.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce Zenaida Bołtromiuk oraz koordynator projektu Stanisław przedstawili założenia, cele oraz  poszczególne etapy projektu realizowanego od maja do grudnia 2018 roku.

Konferencję uświetnił swoim wykładem znany lekarz psychiatra Tadeusz Borowski – Beszta.

Na zakończenie konferencji z krótkim koncertem wystąpił zespół „Powrót” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, który w ramach projektu prezentował się w dziewięciu gminach naszego powiatu.

Po części artystycznej dyrektor Z. Bołtromiuk wręczyła uczestnikom konferencji okolicznościowe kalendarze zawierające zdjęcia wykonane przez przez uczestników przeprowadzonych w ramach projektu warsztatów fotograficznych i rzeźbiarskich.

S.Wereszczyński

 

 

 

 W Hajnowskim  Domu Kultury w dniu 13.XII.2018 roku  odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany”. Projekt był realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce w   ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.    Projekt był dofinansowany przez Powiat Hajnowski.

 

30.11.2018 r. Andrzejki w ŚDS

W tym roku prelekcja dotyczyła,  jak zwykle zresztą, historii obchodów „Andrzejek” , jednakże skoncentrowaliśmy się głównie na życiorysie Świętego Andrzeja, postaci niezwykle ważnej dla Kościoła Katolickiego i  Cerkwii Prawosławnej oraz kulcie tej postaci w obecnych czasach.

S.W.

 

27.11.2018 r. ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany…” – spotkanie z lekarzem psychiatrą.

   W dniu 27.11.2018 r. w naszym domu odbyło się spotkanie z lekarzem psychiatrą M. Godle-wskim. Spotkanie zorganizowane zostało  w ramach  projektu ” Jak wieść gminna niesie : świat nieznany -świat poznany” , który jest realizowany w ramach Programu Ministra  Rodziny Prac i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ”- edycja 2018 r. Projekt dotyczy osób z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce,  ich rodzin oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Projekt jest dofinansowany przez Powiat Hajnowski.

S.W.