30.12.2018 r. Koncert Kolęd w Hajnowskim Domu Kultury.

  Grupa wokalno – instrumentalna z naszego domu występująca pod nazwą „Powrót” wystąpiła na organizowanym przez Akcję Katolicką koncercie kolęd w Hajnowskim Domu Kultury.   Wykonaliśmy dwie piosenki kojarzące się ze Świętami Bożego Narodzenia –  ” Kulig” zespołu Skaldowie oraz ” Pod niebem pełnym cudów” zespołu  Raz, Dwa, Trzy, które spotkały się z gorącym przyjęciem zebranej publiczności.

                    S.Wereszczyński

 

28.12.2018 r. Spotkanie z lekarzem psychiatrą Krystyną Chodak.

 W dniu 28.12.2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce odbyło się piąte z kolei  spotkanie z lekarzem psychiatrą  organizowane w ramach projektu ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany ” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityk i Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018. Prelegentem była doktor Krystyna Chodak. Było to już ostatnie spotkanie z tego cyklu i ostatni etap  projektu realizowanego przez nasz Ośrodek w mijającym roku.

                                                                    S.Wereszczyński

 

18.12. 2018 r. Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce.

We wtorek 18.12.2018 roku w naszym Domu odbyło się spotkanie wigilijne. Mieliśmy przyjemność gościć wicestarostę Powiatu Hajnowskiego Panią Joannę Kojło, kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce Pana Pawła Szymaniuka oraz czuwającego  nad stronę duchową spotkania ks.mitrata Jerzego Ackiewicza…

S. Wereszczyński

13.12.2018 r. Konferencja podsumowująca projekt ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany „.

W dniu 13.12.2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce projekt ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany”.

Projekt „ Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany” przeznaczony był dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się  pod opieka Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce  oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Projekt był realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce w   ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.  Wnioskodawcą projektu był Powiat Hajnowski, który również projekt dofinansował.

W konferencji wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób – przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, gminnych przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu dziewięciu gmin Powiatu Hajnowskiego oraz miejskich instytucji współpracujących z naszym ośrodkiem, nasi podopieczni, rodzice, wolontariusze.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce Zenaida Bołtromiuk oraz koordynator projektu Stanisław przedstawili założenia, cele oraz  poszczególne etapy projektu realizowanego od maja do grudnia 2018 roku.

Konferencję uświetnił swoim wykładem znany lekarz psychiatra Tadeusz Borowski – Beszta.

Na zakończenie konferencji z krótkim koncertem wystąpił zespół „Powrót” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, który w ramach projektu prezentował się w dziewięciu gminach naszego powiatu.

Po części artystycznej dyrektor Z. Bołtromiuk wręczyła uczestnikom konferencji okolicznościowe kalendarze zawierające zdjęcia wykonane przez przez uczestników przeprowadzonych w ramach projektu warsztatów fotograficznych i rzeźbiarskich.

S.Wereszczyński

 

 

 

 W Hajnowskim  Domu Kultury w dniu 13.XII.2018 roku  odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany”. Projekt był realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce w   ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.    Projekt był dofinansowany przez Powiat Hajnowski.

 

30.11.2018 r. Andrzejki w ŚDS

W tym roku prelekcja dotyczyła,  jak zwykle zresztą, historii obchodów „Andrzejek” , jednakże skoncentrowaliśmy się głównie na życiorysie Świętego Andrzeja, postaci niezwykle ważnej dla Kościoła Katolickiego i  Cerkwii Prawosławnej oraz kulcie tej postaci w obecnych czasach.

S.W.

 

27.11.2018 r. ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany…” – spotkanie z lekarzem psychiatrą.

   W dniu 27.11.2018 r. w naszym domu odbyło się spotkanie z lekarzem psychiatrą M. Godle-wskim. Spotkanie zorganizowane zostało  w ramach  projektu ” Jak wieść gminna niesie : świat nieznany -świat poznany” , który jest realizowany w ramach Programu Ministra  Rodziny Prac i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ”- edycja 2018 r. Projekt dotyczy osób z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce,  ich rodzin oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Projekt jest dofinansowany przez Powiat Hajnowski.

S.W.

23.11.2018 r. Występ muzyczny w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Hajnówce.

W pewne mroźne, piątkowe przedpołudnie, na zaproszenie Pani Gieni , udaliśmy się   do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Hajnówce, by uatrakcyjnić przebywającym tam  pensjonariuszom pobyt piosenkami. Przyjęcie mieliśmy bardzo ciepłe, graliśmy i śpiewaliśmy  długo, zaś słodycze smakowały wybornie. Następna wizyta została zaplanowana na styczeń.

S.Wereszczyński

11.11.2018 r. Narodowe Święto Niepodległości.

W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. W związku z tym, jak co roku, w ramach zajęć kulturalno – oświatowych odbył się odczyt na ten temat wzbogacony filmem dokumentalnym, zaś w niedzielę,delegacja ŚDS w osobach W.Aleksiejuka i S.Wereszczyńskiego złożyła kwiaty podczas miejskich obchodów tego święta.

S.W.

31.X.2018 r. Dzień Wszystkich Świętych – Dzień zadumy i wspomnień…

          Od samego rana , podczas zajęć kulturalno – oświatowych,  wspominaliśmy podopiecznych, którzy od nas odeszli… Następnie udaliśmy się ze zniczami na hajnowskie cmentarze, po czym -wróciwszy do ośrodka – kontynuowaliśmy wspomnienia przy herbacie…      Wszystko przemija…

                                                                                       S.Wereszczyński

  Spotkanie z lekarzem psychiatrą M. Godlewskim odbędzie się w naszym domu 27.X.2018 r. o godzinie 9.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji naszego projektu ” Jak wieść gminna niesie : świat nieznany -świat poznany” , który jest realizowany w ramach Programu Ministra  Rodziny Prac i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ”- edycja 2018 r. Dotyczy osób z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce,  ich rodzin oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Projekt jest dofinansowany przez Powiat Hajnowski.