Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce
17-200 Hajnówka
ul. Ptaszyńskiego 14
www.sdshajnowka.com
sekretariat@sdshajnowka.com
tel. (85) 683 32-12
Inspektor ochrony danych (IOD)
Aleksander Oleszow, biuro@altcom.pl

 Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątku,

w godz. 7. 30 – 15.30 .

 Jeżeli potrzebujesz pomocy, przyjdź do nas !

Nie pozostaniesz sam ze swoimi problemami !

Zapewnimy Ci bezpieczeństwo, wsparcie i fachową pomoc !