Powitanie wiosny

Dziś podczas zajęć kulturalno – oświatowych powitaliśmy w końcu długo oczekiwaną wiosnę. Naszym gośćmi były delegacje z dwóch hajnowskich instytucji : specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz warsztatu terapii zajęciowej. Odbył się wiosenny konkurs wiedzy, prelekcja o słowiańskich obrzędach wiosennych, zaś potem wspólnie wykonaliśmy tradycyjną Marzannę oraz przeuroczy, kolorowy „gaik”, symbolizujący wiosenne odrodzenie…