Wszystkiego najlepszego!

„ Łamię się z Wami dziś opłatkiem białym,

Wy wszyscy moi dalecy czy bliscy
Wy, co za bł
ędnej gwiazdy ideałem
Po
świecie się rozproszyli całym.
Wy wierni, mocni, wytrwali- wy wszyscy,
Których rz
ąd jasny przed wzrokiem mi stoi,
Zwi
ązani ze mną węzłem wiecznie trwałym,
Z wami si
ę łamię dziś opłatkiem białym…
Dla tego, co nam w n
ędz i trosk powodzi

Zostaje jasnym, czystym i wspaniałym
Łamię się z wami dziś opłatkiem białym…”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i  zbliżającego się Nowego Roku

wszystkiego, co dobre i piękne

Życzą

Pracownicy  i  Domownicy

Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce

grudzień 2020