Od 25.05.2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce jest otwarty dla podopiecznych! Zapraszamy serdecznie!

          Pracujemy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30 z zachowaniem rekomendacji Ministerstwa Zdrowa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących działalności placówek  dziennego pobytu.

                                                                    Serdecznie zapraszamy!