Przedłużenie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce do 10 kwietnia 2020 roku.

        Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam przedłużenie czasowego zawieszenia działalności na terenie województwa podlaskiego w terminie do 10 kwietnia 2020 roku :

1) wszelkich placówek wsparcia dziennego

2) żłobków

3) klubów dziecięcych

4) centrów integracji społecznej

5) klubów integracji społecznej

6)dziennych domów i klubów seniora,w tym placówek działających w ramach Programu Senior +

7) środowiskowych domów samopomocy

8) warsztatów terapii zajęciowej

                                                                                                                                                                                                                                                                           Wojewoda Podlaski

                                                                                                                   Bohdan Paszkowski