18.04.2019 r. „Spacer z kijkami – nordic walking”.

Pani Monika zainicjowała wiosenne spacery z kijkami, które mają poprawić naszą kondycję…