28.12.2018 r. Spotkanie z lekarzem psychiatrą Krystyną Chodak.

 W dniu 28.12.2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce odbyło się piąte z kolei  spotkanie z lekarzem psychiatrą  organizowane w ramach projektu ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany ” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityk i Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018. Prelegentem była doktor Krystyna Chodak. Było to już ostatnie spotkanie z tego cyklu i ostatni etap  projektu realizowanego przez nasz Ośrodek w mijającym roku.

                                                                    S.Wereszczyński