27.11.2018 r. ” Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany…” – spotkanie z lekarzem psychiatrą.

   W dniu 27.11.2018 r. w naszym domu odbyło się spotkanie z lekarzem psychiatrą M. Godle-wskim. Spotkanie zorganizowane zostało  w ramach  projektu ” Jak wieść gminna niesie : świat nieznany -świat poznany” , który jest realizowany w ramach Programu Ministra  Rodziny Prac i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ”- edycja 2018 r. Projekt dotyczy osób z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce,  ich rodzin oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Projekt jest dofinansowany przez Powiat Hajnowski.

S.W.