31.X.2018 r. Dzień Wszystkich Świętych – Dzień zadumy i wspomnień…

          Od samego rana , podczas zajęć kulturalno – oświatowych,  wspominaliśmy podopiecznych, którzy od nas odeszli… Następnie udaliśmy się ze zniczami na hajnowskie cmentarze, po czym -wróciwszy do ośrodka – kontynuowaliśmy wspomnienia przy herbacie…      Wszystko przemija…

                                                                                       S.Wereszczyński