Spotkanie z lekarzem psychiatrą M. Godlewskim odbędzie się w naszym domu 27.X.2018 r. o godzinie 9.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji naszego projektu ” Jak wieść gminna niesie : świat nieznany -świat poznany” , który jest realizowany w ramach Programu Ministra  Rodziny Prac i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ”- edycja 2018 r. Dotyczy osób z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce,  ich rodzin oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Projekt jest dofinansowany przez Powiat Hajnowski.