19.X.2018 r. Wizyta w Parku Wodnym w Hajnówce w ramach projektu „Jak wieść gminna niesie: świat nieznany, świat poznany”.

     Po raz kolejny Pan Marcin i Pan Kuba zorganizowali wyjście do hajnowskiego Parku Wodnego w  ramach  projektu     „ Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany ”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Ministra  Rodziny Prac i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ”- edycja 2018 r. Dotyczy on  osób z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce,  ich rodzin oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce.Projekt jest dofinansowany przez Powiat Hajnowski. Warto wspomnieć, iż uczestnicy projektu otrzymali karnety upoważniające do wstępu na basen, z czego korzystają  zarówno podczas wyjść indywidualnych, jak i grupowych.

                                                    S.W.