19.X.2018 r. Wycieczka rowerowa w ramach projektu ” Jak wieść gminna niesie…”.

          Korzystając z wyjątkowo ciepłej, październikowej  aury zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową do Szczekotowa w ramach  projektu     „ Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany ”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Ministra  Rodziny Prac i Polityki Społecznej„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ”- edycja 2018 r. Dotyczy on  osób z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce,  ich rodzin oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Projekt jest dofinansowany przez Powiat Hajnowski. Opiekunami grupy rowerowej byli Pani Krystyna, Pan Dariusz oraz Pan Kuba.

                                   S.W.